UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Faculty of Arts

українська
AIS2

TEACHING STAFF and OFFICE HOURS

 
MONDAY          10:25-10:45, 12:15-12:35     FF, Moyzesova 9, Aristoteles, Room 104
TUESDAY         11:20-11:40, 13:10-13:40     FVS, Popradská 66,  Room 210
 
Mgr. Zuzana Kolaříková, PhD. 
TUESDAY         13:30-14:15      FF, Moyzesova 9, Aristoteles, Room 104
THURSDAY       11:45-12:30     LF, Trieda SNP1,  8th floor, Room 8III15
 
Mgr. Barbara Mitríková
MONDAY         09:00-09:45    Práv.F, Kováčska 30, Room LB1080    
THURSDAY     12:45-13:30   Práv.F, Kováčska 30, Room LB1080     
 
TUESDAY                08:20-08:50   FF, Moyzesova 9, Aristoteles, Room 104
WEDNESDAY         10:15-10:45   FF, Moyzesova 9, Aristoteles, Room 104
THURSDAY             08:00-08:30   LF, Tr. SNP 1., 8th floor,  Room 8III15
 
Mgr. Viktória Mária Slovenská
MONDAY                 09:00-9:45      FF, Moyzesova 9, Aristoteles, Room 104
THURSDAY            15:05-15:50     FF, Moyzesova 9, Aristoteles, Room 104
 

SLOVAK AS A FOREIGN LANGUAGE SECTION:

PaedDr. Lívia Barnišinová
MONDAY 14:45-16:15  Online: livia.barnisinova@upjs.sk

Oksana Humenna, CSc.
TUESDAY 9:30-11:00  Online: MS Teams

PhDr. Beáta Jurečková, PhD.
THURSDAY 9:30 - 11:00 Online: MS Teams

Mgr. Ing. Ingrid Madárová, PhD.
MONDAY 11:20 - 12:50 Online: MS Teams

Mgr. Veronika Pálová

MONDAY 11:30-12:00 Online: MS Teams

TUESDAY 14:45-15:45 Online: MS Teams

PhDr. Lucia Tóthová
MONDAY 10:30 - 11:00, 14:00-15:00 Online: MS Teams

 
Contact: first name.surname@upjs.sk
 
 
 
 
 
 
Posledná aktualizácia: 13.10.2020