UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Faculty of Medicine

українська
AIS2

Members of Academic Senate

Members of Academic Senate of Pavol Jozef Safarik University in Kosice
for tenture 2019-2023

Employee part

 1. doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH, mim. prof. - I. Deputy Head of Academic Senate of UPJŠ LF
 2. doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD. - Head of Academic Senate of UPJŠ LF
 3. prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN
 4. doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.
 5. doc. MUDr. Radoslav Morochovič, PhD.
 6. prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA
 7. doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof.
 8. prof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.
 9. doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.
 10. MVDr. Alojz Bomba, DrSc.
 11. doc. MUDr. Marek Lacko, PhD.
 12. MUDr. Eduard Veseliny, PhD.
 13. Ing. Martina Hámorská
 14. MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD.
 15. doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD.
 16. MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD.
 17. doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc.
 18. doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.
 19. MUDr. Martin Janičko, PhD.
 20. MUDr. Peter Kizek, PhD.
 21. RNDr. Andrej Miroššay, PhD.
 22. Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.
 23. prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.
 24. prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.

Student part

 1. MDDr. Jakub Jánošík - II. Deputy Head of Academic Senate of UPJŠ LF
 2. MUDr. Martin Vrško
 3. MUDr. Michal Králik
 4. Lule Tomiq
 5. Pavol Čurilla
 6. Filip Lukáč
 7. Marcel Paľovčík
 8. Adam Nedoroščík
 9. MUDr. Michal Virág
 10. Katarína Tóthová
 11. Ester Tomajková
 12. Viera Pencáková
 13. Martina Ladányiová
 14. Kleanthia Efthymiou
 15. Karolina Kamila Glińska

 

Posledná aktualizácia: 15.01.2020