UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Faculty of Medicine

українська
AIS2

Clinical Educational Bases

Louis Pasteur University Hospital in Košice

Children`s University Hospital in Košice

East Slovak Institute of Cardiovascular Diseases

1st Private Hospital Košice – Šaca Inc.

Air Force Military Hospital

East Slovakian Institute of Oncology

St. Lucas High Specialized Geriatric Institute

Akadémia Košice, N.O.

Posledná aktualizácia: 06.03.2020