UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Faculty of Medicine

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Call for applications

3rd Call for applications for Erasmus + student mobility in the academic year 2019/2020

Erasmus+ STUDY
Erasmus+ TRAINEESHIP (traineeship should be performed from 14.6.2019)

Posledná aktualizácia: 22.05.2019