UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Faculty of Medicine

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

MUDr. Beatrica Köváryová

MUDr. Beatrica Köváryová – outpatient clinic for adults, Košice
Trieda SNP 1, 040 11 Košice
Slovenská verzia
 

 

Posledná aktualizácia: 13.07.2017