UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Faculty of Medicine

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Prenatal Diagnostic Center

Prenatal Diagnostic Center, Košice
Masarykova 17/A, 040 01 Košice, 2nd floor, www.fetalecho.sk
Slovenská verzia
 

 

Posledná aktualizácia: 13.07.2017