UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Oznámenie o slávnostnom odovzdaní diplomov

 

Oznamujeme vám, že slávnostné odovzdanie diplomov absolventom študijného programu verejná správa a študijného programu európska verejná správa o udelení akademického titulu 

„b a k a l á r"

 sa uskutoční dňa

12. októbra 2018
- o 9,30 hod.
ŠP verejná správa - DŠ - priezviská začínajúce A - P

- o 10,45 hod.
ŠP verejná správa - DŠ - priezviská začínajúce R - Ž
ŠP verejná správa - EŠ - všetci absolventi
ŠP európska verejná správa - všetci absolventi

v Aule Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Trieda SNP 1.

 

Nácvik  promócií

sa  uskutoční  dňa  08.10.2018 o 14:30 hod.  tamtiež.

Vaša  účasť  je  n u t n á !

 

Potvrdenie účasti

Svoju neúčasť na promóciách oznámte  najneskôr do 28. 09. 2018 Študijnému referátu fakulty.

 

Košice 3. 10. 2018           

doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc.
dekanka

                                                                                            

Posledná aktualizácia: 04.10.2018