UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

TVT: Dlhodobo nezamestnaní - dokáže im obec pomôcť?

Dlhodobo nezamestnaní - dokáže im obec pomôcť?

V rámci predmetu Obecné sociálne podnikanie sa 24. 10. 2018 na pôde Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Katedre ekonomiky a riadenia verejnej správy uskutočnila prednáška zameraná na problém dlhodobej nezamestnanosti, ale najmä na spôsoby jej riešenia v jednej z obcí východného Slovenska, v obci Jasenov, okr. Humenné.

Možnosti riešenia a najmä zapájanie dlhodobo nezamestnaných do pracovných aktivít predstavila študentom Ing. Lucia Sukeľová - starostka obce Jasenov.

Najzaujímavejšími informáciami bolo zapojenie nezamestnaných prostredníctvom obecnej firmy do opravy stredovekého hradu, ktorý sa nachádza v ruinách nad obcou, a to v rámci projektu záchrany a obnovy slovenských hradov v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Prednáška bola súčasťou podujatí Týždňa vedy a techniky. Veríme, že priniesla pre študentov množstvo nových informácií, aplikovaných teoretických vedomostí, ale i podnetov a zaujímavostí z reálneho prostredia našej samosprávy. Niektorí z nich vyjadrili svoje dojmy aj osobne.

"Prednášku pani Ing. Sukeľovej hodnotím veľmi pozitívne, nakoľko nám priblížila z praxe prácu starostu, podmienky a vývoj pre vznik obecných podnikov, ktoré dávajú možnosť ľuďom bez práce opäť sa zamestnať a podala to ľudským spôsobom, čo len pridalo na pozitívnom dojme. Určite by sme takéto prednášky z praxe prijali častejšie." (Bc. Monika Magačová)

"Ďakujem za možnosť vypočuť si ako funguje sociálne podnikanie na Slovensku na reálnom príklade. Je pre mňa dôležité uvedomiť si, aký je rozdiel medzi Ukrajinou a Slovenskom v otázkach sociálnej politiky a mestskej/obecnej samosprávy. Témou sociálneho podnikania sa na Ukrajine tak nezaoberáme, preto sme nedosiahli ešte takú úroveň samosprávy, akú vytvárajú slovenské obce. Pomocou tejto prednášky som pochopila lepšie základy obecného sociálneho podnikania, preto môžem predložiť návrhy v mojej krajine, ktoré by priniesli veľké a aj pekné zmeny vo fungujúcom systéme sociálnej sféry." (Yana Ivchenko)

"Osobne som veľmi rada, že sme dnes mohli vymeniť teóriu a definície za stretnutie s pani starostkou obce Jasenov, ktorá nám priblížila ako funguje obecné podnikanie v praxi a s akými výzvami sa stretla, ale čo je dôležitejšie, aké výsledky toto jej úsilie prinieslo a na akých projektoch sa podieľala. Myslím si, že na Slovensku je potrebných viac takýchto starostov – manažérov, akým je aj pani Sukeľová." (Bc. Daniela Kristínová)

"V rámci predmetu Obecné sociálne podnikanie bolo zaujímavé aj užitočné počúvať o praktickej skúsenosti využívania sociálneho podnikania v obci Jasenov s p. starostkou obce Luciou Sukeľovou. Dostal som reálny a fungujúci príklad od skúsenej starostky obce, ktorý môžem využiť aj na Ukrajine, odkiaľ pochádzam. Z môjho pohľadu dnešné vzdelanie potrebuje viac praktického zapojenia študentov do praktickej aplikácie školského predmetu v skutočnom živote, čo bolo prítomné na tejto prednáške. Odpovede pani starostky na otázky mi umožnili lepšie pochopiť a osvojiť si teoretické údaje." (Bohdan Mikhnevych)

Ing. Lenka Pčolinská, PhD.

odborný asistent KERVS

 

Bližšie informácie o podujatí Týždeň vedy a techniky na našej fakulte.


Posledná aktualizácia: 31.10.2018