UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Výsledky volieb do študentskej časti Akademického senátu UPJŠ v Košiciach

Vyhlásenie výsledkov volieb do študentskej časti AS UPJŠ v KošiciachPosledná aktualizácia: 21.01.2019