UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Výsledky volieb do študentskej časti Akademického senátu FVS UPJŠ v Košiciach

Vyhlásenie výsledkov volieb do študentskej časti AS FVS UPJŠ v Košiciach

Posledná aktualizácia: 21.01.2019