UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Oznámenie o nových voľbách do študentskej časti Akademického senátu FVS UPJŠ v Košiciach

Posledná aktualizácia: 16.11.2018