UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Druhé kolo prijímacieho konania

Posledná aktualizácia: 28.05.2019