UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

Delegácia z Nórska na FVS

V stredu 25.9.2019 sa na Fakulte verejnej správy uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov fakulty vedené dekanom doc. Mgr. JUDr. Michalom Jesenkom, PhD. so zástupcami vybraných nórskych inštitúcií.  Títo realizujú na Slovensku poznávaciu návštevu za účelom identifikovania potenciálnych partnerov pre zapojenie sa do medzinárodnej spolupráce v kontexte pripravovaných projektových zámerov slovensko-ukrajinskej spolupráce. 

V nórskej skupine boli zastúpení zamestnanci lokálnej samosprávy, univerzít, štátnej agentúry  i súkromného sektora. Diskutované boli možnosti spolupráce, témy ktorým sa fakulta odborne venuje ale aj fakt, že fakulta zaznamenáva stále zvyšujúci sa záujem o štúdium zo strany ukrajinských študentov.

Obsahom rozhovorov boli témy transparentnosti vo verejnej správe, budovania kapacít slovenských a ukrajinských univerzít, potreba aktívnej cezhraničnej spolupráce s potenciálnym využitím know-how a skúseností nórskych partnerov, ktorí dlhodobo a systematicky podporujú cezhraničné aktivity napríklad s Ruskom či škandinávskymi krajinami. 

Delegácia z Nórska bola taktiež prijatá aj vedením Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a to v zastúpení prorektorky pre zahraničné vzťahy a mobilitu doc. Ing. Silvie Ručinskej, PhD. Viac nájdete TU   

Posledná aktualizácia: 26.09.2019