UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

Slávnostné odovzdanie diplomov o udelení akademického titulu "bakalár"

Posledná aktualizácia: 01.10.2019