UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

Transparency International Slovensko na FVS

V stredu 2. októbra 2019 sme na pôde Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prijali riaditeľa neziskovej organizácie Transparency International Slovensko Gabriela Šípoša, ktorý sa okrem iného stretol s dekanom fakulty doc. JUDr. Mgr. Michalom Jesenkom, PhD. a ďalšími vyučujúcimi.

Primárnym účelom návštevy pána Šípoša na našej fakulte však bola prednáška zameraná na tému aktuálnych otázok verejnej kontroly a transparentnosti verejných inštitúcií s názvom „Ako kontrolovať politikov a meniť svet okolo nás“. V tomto kontexte sa riaditeľ národnej pobočky celosvetového hnutia proti korupcii prihovoril študentom v rámci prednášky z povinného predmetu prvého ročníka magisterského stupňa štúdia Etika vo verejnej správe, ktorý je zabezpečovaný Katedrou verejnej politiky a teórie verejnej správy. V rámci obsahovo vyváženej prednášky boli študentom poskytnuté informácie týkajúce sa činnosti Transparency International Slovensko, interpretácie výsledkov najnovších štúdií a diskutované boli aj aktuálne výzvy súvisiace s participáciou a angažovanosťou verejnosti v rámci verejného života. 

Pevne veríme, že prednáška spojená s diskusiou bola pre všetkých obohatením, pretože v nej zaznelo veľa zaujímavých faktov a postrehov. Zároveň ďakujeme všetkým zúčastneným za vytvorenie príjemnej a priateľskej atmosféry.

 

PhDr. Ondrej Mitaľ, PhD.

Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach


Posledná aktualizácia: 05.10.2019