UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

Študentská kvapka krvi 2011 na FVS - úspešná a prospešná

   Dňa 18. 10. 2011 sa na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach v spolupráci so Slovenským červeným krížom uskutočnil 17. ročník kampane „Študentská kvapka krvi“.

   Krv darovalo 54 študentov, vyučujúcich a ostatných zamestnancov priamo na fakulte v seminárnej miestnosti.

   Naše ĎAKUJEME patrí všetkým, ktorí svojou „kvapkou krvi“ prispeli k realizácii tohto skvelého projektu a zároveň poskytli pomoc tým, ktorí ju potrebujú.


Posledná aktualizácia: 07.11.2014