UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Vedecká rada

Vedecká rada Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach

 

Predseda:
doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.  

 

Členovia:
doc. PhDr. Mária Adamcová, PhD.       
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.         
doc. Ing. Anna Čepelová, CSc.              
PhDr. Miroslav Fečko, PhD.                                           
doc. PhDr. Richard Geffert, Ph.D.                                 
Ing. Zuzana Hrabovská, PhD.                                        
prof. RNDr. Oto Hudec, PhD.                                         
JUDr. Ondrej Hvišč, PhD.                                   
doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD.  
doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.                                 
doc. JUDr. Peter Molitoris, PhD.                        
Ing. Milan Muška                                                  
doc. PhDr. Drahomíra Ondrová, CSc.                          
prof. JUDr. Igor  Palúš, CSc.                                          
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.                                     
doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.                               
prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.                                         
JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.
PhDr. Eliška Župová, PhD.

Posledná aktualizácia: 28.05.2019