UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 788 36 14, +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail: fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Kvalita vysokoškolského vzdelávania v európskom priestore

V európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (EHEA) je reprezentatívnou organizáciou univerzít - Európske združenie univerzít (EUA), ktoré sa venuje aj zabezpečeniu kvality a spolupodieľa sa na tvorbe vnútorných systémov kvality. Spoluprácu európskych univerzít na poli zabezpečenia kvality zastrešuje Európske združenie pre zabezpečenie kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní (ENQA), ktoré podporuje spoluprácu v oblasti zabezpečovania kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní opierajúc sa o implementáciu ESG 2015. Informácie a odborné poznatky šíri medzi svojimi členmi formou publikácií, konferencií a seminárov. Na Slovensku sú organizované v spolupráci s MŠ SR odborné semináre s cieľom rozvíjať a zdieľať osvedčené postupy a podporovať implementáciu ESG 2015 do vnútorného systému zabezpečenia kvality na univerzitách a vysokých školách v SR.


Európske inštitúcie a kvalita vysokoškolského vzdelávania

Medzinárodné konferencie

Semináre

Posledná aktualizácia: 26.02.2018