UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Obhajoba dizertačnej práce - oznámenie

JUDr. Henrieta Antalová

Téma dizertačnej práce: Verejný ochranca práv v ústavnom systéme demokratického štátu
Študijný odbor: 3.1.7 verejná politika a verejná správa
Forma štúdia: externá
Dátum obhajoby: 22. 5. 2017
Čas obhajoby: 13,00 hod.
Miesto objahoby: Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Popradská 66, 040 11 Košice

 

 

Posledná aktualizácia: 12.05.2017