UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Obhajoby dizertačných prác

Rok 2016
24. 8. 2016 o 9,30 hod. - PhDr. Eliška Župová, študijný odbor: 3.1.7 verejná politika a verejná správa
24. 8. 2016 o 13,00 hod. - PhDr. Andrea Zambová, študijný odbor: 3.1.7 verejná politika a verejná správa
25. 8. 2016 o 10,00 hod. - PhDr. Tomáš Alman, študijný odbor: 3.1.7 verejná politika a verejná správa

Rok 2017
22. 5. 2017 o 13,00 hod. - JUDr. Henrieta Antalová, študijný odbor: 3.1.7 verejná politka a verejná správa
23. 8. 2017 o 13,30 hod. - PhDr. Ondrej Mitaľ, študijný odbor: 3.1.7: verejná politika a verejná správa
25. 8. 2017 o 10,00 hod. - PhDr. Anna Sčensná, študijný odbor: 3.1.7: verejná politika a verejná správa
25. 8. 2017 o 12,00 hod. - PhDr. Andrea Saksunová, študijný odbor: 3.1.7: verejná politika a verejná správa

Rok 2018
21. 6. 2018 o 14,00 hod. - Ronny Müller, M.A., študijný odbor: 3.1.7 verejná politika a verejná správa
20. 8. 2018 o 09,00 hod. - PhDr. Ing. Stanislava Minárová, študijný odbor: 3.1.7 verejná politika a verejná správa
20. 8. 2018 o 11,30 hod. - PhDr. Jana Džuňová, študijný odbor: 3.1.7 verejná politika a verejná správa
21. 8. 2018 o 13,30 hod. - PhDr. Veronika Nováková, študijný odbor: 3.1.7 verejná politika a verejná správa
16. 10. 2018 o 12,00 hod. - Mgr. Veronika Šafárová, študijný odbor 3.1.7 verejná politika a verejná správa
24. 10. 2018 o 11,00 hod. - PhDr. Simona Petrániková, študijný odbor 3.1.7 verejná politika a verejná správa

Rok 2019
26. 8. 2019 o 10,00 hod. - Mgr. Martin Hamráček, študijný odbor: 3.1.7 verejná politika a verejná správa

Rok 2020
24. 8. 2020 o 10,00 hod. - PhDr. Marek Arendarčík Múčka, študijný odbor: 26 politické vedy
24. 8. 2020 o 13,00 hod. - PhDr. Lucia Rožová, študijný odbor: 26 politické vedy
25. 8. 2020 o 10,00 hod. - PhDr. Jana Volochová, študijný odbor: 26 politické vedy
25. 8. 2020 o 13,00 hod. - PhDr. Matúš Výrostko, študijný odbor: 26 politické vedy

Rok 2021
19. 1. 2021 o 14,00 hod. - PhDr. Juraj Gyimesi, študijný odbor: 26 politické vedy

Posledná aktualizácia: 15.12.2020