UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  Fakulta verejnej správy

  Adresa sídla fakulty:
  Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
  Popradská 66
  040 11 Košice

  Poštová adresa fakulty:
  Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
  P.O.Box C-2
  041 32 Košice

  Dekanát:
  Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
  e-mail: sekrfvs@upjs.sk

  Študijný referát:
  Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
  e-mail:
  fvs-vzdelavanie@upjs.sk

   

   

   

   

  Informácie pre študentov so špecifickými potrebami

  Rozhodnutie rektora č. 19/2018 o minimálnych štandardoch podpory poskytovanej študentom a uchádzačom o štúdium so špecifickými potrebami na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach

  Tlačivá:
  Žiadosť pre získanie štatútu študenta so špecifickými potrebami
  Súhlas dotknutej osoby
  Informačná povinnosť podľa čl 13 Nariadenia Európskej parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochranej údajov)

  Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami na FVS:
  Ing. Zuzana Hrabovská, PhD.
  Popradská 66, 040 11 Košice
  tel: 055/2345142
  e-mail: zuzana.hrabovska1@upjs.sk

  Viac informácií nájdete na stránke Univerzitného poradenského centra

   

  Posledná aktualizácia: 06.05.2019