UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  Fakulta verejnej správy

  Adresa sídla fakulty:
  Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
  Popradská 66
  040 11 Košice

  Poštová adresa fakulty:
  Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
  P.O.Box C-2
  041 32 Košice

  Dekanát:
  Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
  e-mail: sekrfvs@upjs.sk

  Študijný referát:
  Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182,
  +421 55 234 5105
  e-mail:
  fvs-vzdelavanie@upjs.sk

   

   

   

   

  Výberové konania na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov

  Dátum zverejnenia: 16. november 2022
  Dátum uzávierky prihlášok: 12. december 2022

  Posledná aktualizácia: 22.04.2022