UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Pozvánky a ponuky publikovania

Vážené kolegyne a kolegovia ponúkame Vám možnosť publikovať Vaše vedecké príspevky v pripravovanom nekonferenčnom zborníku vedeckých prác v súvislosti s Európskym týždňom udržateľného rozvoja na tému:

Trvalo udržateľný rozvoj v krajinách Európskej únie

Bližšie informácie:  ponuka publikovania, šablóna príspevkov.

Termín odovzdania príspevkov: 15. apríl 2019

Kontakt: darina.korenova@upjs.sk


 

Vážené kolegyne a kolegovia dovoľujeme si Vás pozvať na vedecký seminár

Regionálna samospráva a jej vplyv na ekonomické a sociálne faktory rozvoja regiónov

Bližšie informácie: pozvánka a prihláška na vedecký seminár

Termín a miesto konania:  20. máj 2019 na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach.

Kontakt: zuzana.hrabovska1@upjs.sk


Ponúkame Vám možnosť publikovať výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti  v pripravovanom recenzovanom zborníku vedeckých prác v nasledujúcich tematických okruhoch:

  • fiškálna decentralizácia,
  • regionálna samospráva a jej vplyv na ekonomický a sociálny rozvoj regiónov,
  • ekonomické a sociálne faktory rozvoja regiónov,
  • hodnotenie výkonu regionálnej samosprávy na úrovni NUTS 3,  
  • súčasné trendy v oblasti hodnotenia výkonu regionálnej samosprávy,
  • konkurencieschopnosť regiónov.

Bližšie informácie: ponuka publikovania, prihláška

Prihláška na publikovanie: 17. 05. 2019

Termín odovzdania príspevkov: 20. 6. 2019

Kontakt: zuzana.hrabovska1@upjs.sk

 

 

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 11.02.2019