UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Publikácie na stiahnutie

 

Trvalo udržateľný rozvoj v krajinách Európskej únie, 2019. Čepelová, A. a Koreňová, D. (eds.) Nekonferenčný zborník vedeckých prác. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciac, s. 217. ISBN 978-80-8152-747-0.

Aktuálne otázky trvalo udržateľného rozvoja miest a obcí, 2017. Koreňová, D. (ed.) Zborník príspevkov. Košice: Fakulta verejnej správy UPJŠ, 287 s. ISBN 978-80-8152-529-2.

Ekonomické aspekty v územnej samospráve II, 2012. Mihaliková, E. a Hrabovská, Z. (eds.)  Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej korešpondenčnej konferencie. Košice: Fakulta verejnej správy UPJŠ, s. 192. ISBN 978-80-7097-932-7.

Úloha univerzít v regionálnom rozvoji, 2009. Ručinská, S., Výrostová, E., Výrost, T, a Knežová, J. (eds.) Recenzovaný zborník z vedeckej konferencie. Košice: Fakulta verejnej správy UPJŠ, 256 s. ISBN 978-80-7097-791-0.

 

Posledná aktualizácia: 10.09.2019