UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

História

Katedra verejnoprávnych disciplín vznikla 1. septembra 2009 v rámci zmien organizačnej štruktúry Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kedy z pôvodných troch katedier vytvorených pri vzniku fakulty v roku 1998 (Katedry právnych vied, Katedry ekonomických vied a Katedry sociálnych vied), sa sformovali štyri katedry - Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy, Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy, Katedra sociálnych štúdií a Katedra verejnoprávnych disciplín.

 

Vedúci katedry:


* doc. JUDr. Mária HENCOVSKÁ, CSc. (2000 - 2004)

* prof. JUDr. Igor PALÚŠ, CSc. (2004 - 2009)

* doc. JUDr. Mária HENCOVSKÁ, CSc. (2009 - 2015)

* prof. JUDr. Igor PALÚŠ, CSc. (2015 - 2019)

* JUDr. Vladimíra ŽOFČINOVÁ, PhD. (2019 - doteraz) 

 

Posledná aktualizácia: 01.07.2019