UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Výučba Katedry verejnej politiky a teórie verejnej správy

Katedra zabezpečuje výučbu v rámci bakalárskeho a magisterského študijného programu "Verejná správa" a "Európska verejná správa". Pre absolventov magisterského stupňa ponúka možnosť rigorózneho konania.

 

Bakalársky študijný program "VEREJNÁ SPRÁVA"

(sylaby príslušných predmetov sú dostupné v AIS)

Povinné predmety:

 • Základy verejnej správy
 • Všeobecná ekonomická teória
 • Politická veda
 • Sociálna politika
 • Teória verejnej politiky
 • Seminár k bakalárskej práci

Povinne voliteľné predmety:

 • Tretí sektor a občianska spoločnosť
 • Komparatívna politológia
 • Svetová ekonomika v nemeckom jazyku
 • Filozofia

*Pre zahraničných študentov katedra ponúka výberové predmety Economic Theories, International Economic Relations, Communication in International Relations, Political Dimension of Civic Society, Non-Profit Organizations and Civic Society a Social Policy.

 

Magisterský študijný program "VEREJNÁ SPRÁVA"

(sylaby príslušných predmetov sú dostupné v AIS)

Povinné predmety:

 • Etika vo verejnej správe
 • Komunálna politika
 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
 • Diplomový seminár I. a II.

Povinne voliteľné predmety:

 • Medzinárodná politika
 • Svetová ekonomika v nemeckom jazyku

*Pre zahraničných študentov katedra ponúka výberové predmety Economic Theories, International Economic Relations, Communication in International Relations, Political Dimension of Civic Society, Non-Profit Organizations and Civic Society a Social Policy.

 

Bakalársky študijný program "EURÓPSKA VEREJNÁ SPRÁVA"

(sylaby príslušných predmetov sú dostupné v AIS)

Povinné predmety:

 • Teória verejnej správy
 • Filozofia
 • Politológia
 • Hospodárska politika Európskej únie
 • Seminár k bakalárskej práci I. a II.

Povinne voliteľné predmety:

 • Teória verejnej politiky
 • Integračné procesy v Európe v nemeckom jazyku

 

Magisterský študijný program "EURÓPSKA VEREJNÁ SPRÁVA"

(sylaby príslušných predmetov sú dostupné v AIS)

Povinné predmety:

 • Verejná správa vo vybraných štátoch Európskej únie
 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
 • Diplomatický protokol a etiketa
 • Diplomový seminár I. a II.

 

 

 

Posledná aktualizácia: 07.09.2015