UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Výskum

Vedecko-výskumná činnosť katedry koreluje s obsahovým zameraním výučby na katedre. Katedra sa zameriava najmä na nasledovné oblasti výskumu:

  • Verejná politika
  • Teória verejnej správy
  • História verejnej správy
  • Filozoficko-politologické aspekty verejnej správy
  • Medzinárodné vzťahy
  • Komunálna politika
  • Politické, stranícke a administratívne systémy v štátoch EÚ

 

 

Posledná aktualizácia: 25.02.2012