UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Projekty

PREBIEHAJÚCE:

Projekt financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ:

IRES - Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (kód ITMS: 26110230075)

trvanie: 11/2012 - 10/2015

MoVeS - Moderná verejná správa - Tvorba a inovácia študijných programov

trvanie: 2010 - 2013

Projekt INAKOM (Inak o komunálnom rozvoji)

Projekt v rámci grantového programu Nadácie Tatrabanky

Predkladateľ: FVS UPJŠ

Partner: Karpatský rozvojový inštitút, Košice

Vedúci projektu: PhDr. Jana Knežová, PhD.

Obdobie riešenia: Január 2012 - November 2012

VEGA 1/3224/12

Názov: Komparácia systémov verejnej správy v krajinách EÚ

Vedúci riešiteľského kolektívu: doc. PhDr. Ing. Stanislav Konečný, PhD.

Trvanie: 2012 -

 

UKONČENÉ:

VEGA 1/0221/03
Názov: Administratívne a organizačné systémy v moderných demokraciách
Vedúci riešiteľského kolektívu: PhDr. Eva Bolfíková, CSc.
Trvanie: 2003 - 2005

VEGA 1/3589/06
Názov: Postbyrokratické organizácie: sociálno – politické kontexty
Vedúci riešiteľského kolektívu: PhDr. Eva Bolfíková, CSc.
Trvanie: 2006 - 2009

VEGA 1/3590/06
Názov: Genéza a tvorba verejnej politiky v Slovenskej republike
Vedúci riešiteľského kolektívu: PhDr. Ľuba Kráľová, PhD.
Trvanie: 2006 - 2009

 

 

 

 


 

 

Posledná aktualizácia: 11.02.2014