UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

História

Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy vznikla v roku 2009 v dôsledku organizačných zmien na fakulte, po zániku predchádzajúcej Katedry sociálnych vied.
Od roku 2009 pôsobili na poste vedúceho katedry:
prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. - 2009 - 2011
doc. PhDr. Drahomíra Ondrová, CSc. - 2011 - doteraz
 

Posledná aktualizácia: 25.02.2012