UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Aktuality

Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy

 Vás pozýva
na cyklus pozvaných prednášok v anglickom jazyku, ktoré predstaví zahranicný hosť

prof. Dr. hab. Wojciech Gizicki
z Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline.

Podrobný program prednášok nájdete TU.

 

 

Posledná aktualizácia: 23.04.2018