UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

Aktuality

Erasmus+ 2020/2021

Erasmus+ 2020/2021

Informačný seminár

18. 02. 2020 o 14:00, PA1S02

 

Výberové konanie

12. 03. 2020 o 15:00, PA1S02  

Pracovné stretnutie dekana FVS a predsedu ZMOS-u

Pracovné stretnutie dekana FVS a predsedu ZMOS-u

Vo štvrtok 9. januára 2020 sa dekan Fakulty verejnej správy, doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD. a PhDr. Tomáš Alman, PhD., člen Katedry verejnoprávnych disciplín, stretli s predsedom Združenia miest a obcí Slovenska Mgr. Branislavom Trégerom, PhD., primátorom mesta Liptovský Hrádok na pracovnom stretnutí, obsahom ktorého bola diskusia o možnostiach spolupráce medzi ZMOS a Fakultou verejnej správy.

Podujatia Fakulty verejnej správy