Prejsť na obsah

Veda a výskum

1minút, 29sekúnd

Plán vedeckých podujatí Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach na rok 2022

Archív podujatí
2021
2020
2019


Konferencie na FVS


Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ)


Doktorandské štúdium


Publikačná činnosť zamestnancov Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach (výstupy bez ohlasov – záznamy radené podľa kategórií/podľa rokov – úplný popis)
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2020


Edičná činnosť

Vydavateľstvo ŠafárikPress (informácie pre autorov, edičné plány, návody, formuláre…)


Grantové projektyČasopisy


Európska noc výskumníkov
2018
2019


Týždeň vedy a techniky na Fakulte verejnej správy
2018
2019
2020
2021

 


Archív ostatných podujatí (2018)

Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte – Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 20. výročia Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Falling Walls Lab Slovakia 2018
Road Map FVS 2018

 

 

Attachments


Študuj na UPJŠ