UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Vedecký výskum

Podujatia plánované v roku 2019

Kompetencie obecnej samosprávy a podiel štátu na ich uskutočňovaní - vedecký seminár
Termín konania: 24. október 2019

Byrokracia verzus vedomostná organizácia v prostredí verejnej správy - vedecká konferencia NOVÉ
Termín konania: 14. novembra 2019

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ)

Doktorandské štúdium (informácie o prijímacom konaní) NOVÉ

Publikačná činnosť

Edičná činnosť

Grantové projekty

Časopisy

Správy o vedecko-výskumnej činnosti FVS (v autorizovanej zóne AIS→Administratívny systém→Správa a zverejňovanie dokumentov→Oznam→Oznamy pre zamest. FVS UPJŠ)

 

Archív podujatí (2018)

Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte - Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 20. výročia Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Európska noc výskumníkov 2018
Týždeň vedy a techniky na Fakulte verejnej správy 2018 
Falling Walls Lab Slovakia 2018
Road Map FVS 2018

 

Posledná aktualizácia: 12.07.2019