UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Vedecký výskum

 

Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte   

  • Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 20. výročia Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach

 

Európska noc výskumníkov 2018

 

Týždeň vedy a techniky na Fakulte verejnej správy 2018  

 

Falling Walls Lab Slovakia 2018 

 

Road Map FVS 2018

 

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ)

 

Publikačná činnosť

 

Edičná činnosť

 

Grantové projekty

 

Časopisy

 

Správy o vedecko-výskumnej činnosti FVS (v autorizovanej zóne AIS→Administratívny systém→Správa a zverejňovanie dokumentov→Oznam→Oznamy pre zamest. FVS UPJŠ)

 

Doktorandské štúdium (informácie o prijímacom konaní)

 

Kontakt: 

PhDr. Miroslav Fečko, PhD.
Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy
Tel. č. +421 55 234 5154
E-mail: miroslav.fecko@upjs.sk   

Ing. Jana Chmelová
Referát pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy
Tel. č. +421 55 234 5116
E-mail: jana.chmelova@upjs.sk   

Posledná aktualizácia: 04.03.2019