UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182,
+421 55 234 5105
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Veda a výskum

Plán vedeckých podujatí Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach na rok 2022

Archív podujatí
2021
2020
2019


Konferencie na FVS


Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ)


Doktorandské štúdium


Publikačná činnosť zamestnancov Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach (výstupy bez ohlasov - záznamy radené podľa kategórií/podľa rokov - úplný popis)
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2020


Edičná činnosť

Vydavateľstvo ŠafárikPress (informácie pre autorov, edičné plány, návody, formuláre...)


Grantové projektyČasopisy


Európska noc výskumníkov
2018
2019


Týždeň vedy a techniky na Fakulte verejnej správy
2018
2019
2020
2021


 


Archív ostatných podujatí (2018)

Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte - Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 20. výročia Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Falling Walls Lab Slovakia 2018
Road Map FVS 2018

 


 

Posledná aktualizácia: 16.06.2022