UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Veda a výskum

Plán vedeckých podujatí FVS na rok 2021

Podujatia realizované v roku 2020

Týždeň vedy a techniky 2020 na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Teória a prax verejnej správy - vedecká konferencia doktorandov


Podujatia realizované v roku 2019

Týždeň vedy a techniky 2019 na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Kompetencie obecnej samosprávy a podiel štátu na ich uskutočňovaní - vedecký seminár


Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ)


Doktorandské štúdium


Publikačná činnosť zamestnancov Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach (výstupy bez ohlasov - záznamy radené podľa kategórií/podľa rokov - úplný popis)
2014
2015
2016
2017
2018


Edičná činnosť

Vydavateľstvo ŠafárikPress (informácie pre autorov, edičné plány, návody, formuláre...)


Grantové projektyČasopisy


Európska noc výskumníkov
2018
2019


Týždeň vedy a techniky na Fakulte verejnej správy
2018
2019


Archív ostatných podujatí (2018)

Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte - Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 20. výročia Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Falling Walls Lab Slovakia 2018
Road Map FVS 2018

 


 

Posledná aktualizácia: 22.03.2021