UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte

                     

 

Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 20. výročia Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach

Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte
15. 11. 2018

Konferencia sa uskutoční pri príležitosti 20. výročia vzniku Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach.

Registrovať sa na konferenciu môžete TU

Organizačný výbor konferencie

Medzinárodný vedecký výbor konferencie 

Sekcie konferencie

1. Funkcie verejnej správy a jej premeny
        Pod gesciou Katedry verejnej politiky a teórie verejnej správy

2. Ľudský prvok vo verejnej správe
        Pod gesciou Katedry sociálnych štúdií

3. Obecná samospráva ako forma verejnej moci
        Pod gesciou Katedry verejnoprávnych disciplín

4. Trvalo udržateľný rozvoj miest a obcí
        Pod gesciou Katedry ekonomiky a riadenia verejnej správy

Dôležité termíny

Zaslanie prihlášky s abstraktom príspevku: 30. 04. 2018
Oznámenie o výsledku posúdenia prihlášky (potvrdenie prihlášky): 31. 05. 2018
Zaplatenie konferenčného poplatku: 20. 06. 2018
Zaslanie finálneho príspevku: 15. 11. 2018 na fvs20-konferencia@upjs.sk 

Konferenčný poplatok
Výška poplatku 50€

Konferenčný poplatok zahŕňa účasť na odbornej časti podujatia, občerstvenie, konferenčné materiály, náklady spojené s vydaním zborníka.
Údaje k platbe zo Slovenska:  
            Názov banky: Štátna pokladnica
            IBAN: SK5881800000007000086002
            SWIFT (BIC): SPSRSKBA
            Variabilný symbol: 1049013
            IČO: 00397768
            DIČ: 2021157050
            IČ DPH: SK2021157050

            Poznámka pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka
            (v prípade skupinovej platby uviesť samostatne priezviská všetkých prihlásených)

Údaje k platbe zo zahraničia: 
            Názov banky: Všeobecná úverová banka, Mlynské nivy 1, Bratislava
            IBAN: SK5881800000007000086002
            SWIFT (BIC): SUBASKBX
            Variabilný symbol: 1049013
            IČO: 00397768
            DIČ: 2021157050
            IČ DPH: SK2021157050

            Poznámka pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka
            (v prípade skupinovej platby uviesť samostatne priezviská všetkých prihlásených)

 

Konferenčný príspevok
Pokyny k príspevku: Šablóna NEW

Výstupom medzinárodnej vedeckej konferencie bude recenzovaný zborník vedeckých príspevkov, ktorý bude vydaný v printovej a elektronickej podobe

Program konferencie
Pripravujeme

Možnosti ubytovania 

 English version 

Posledná aktualizácia: 22.10.2018