UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Medzifakultná súťaž ŠVOČ 2018

Celoslovenská medzifakultná súťaž ŠVOČ 2018

 

S podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, vydavateľstva NIKARA, portálu Veda na dosah, vedeckých časopisov Politické vedy, Slovak Journal of Political Sciences, Slovak Journal of Public Policy and Public Administration a Slovenskej spoločnosti pre verejnú správu pri SAV sa dňa 3.5.2018 na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave konal 1. ročník  celoslovenskej medzifakultnej súťaže ŠVOČ 2018 za účasti 13 študentov z týchto univerzitných pracovísk:

  • Fakulta verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 
  • Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave,
  • Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 
  • Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka,
  • Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici,
  • Filozofická fakulta Univerzity K. Filozofa v Nitre.

 

Komisia v zložení – prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. (FF UKF Nitra), doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. (TnUAD), doc. PhDr. Peter Čajka, PhD. (FPV a MV UMB), doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. (FSV UCM), PhDr. Miroslav Fečko, PhD. (FVS UPJŠ Košice) a Ing. Leonid Raneta, PhD. (FMV EU) rozhodla o nasledovnom umiestnení:

1. miesto: Mária Hrubšová (KSSP FSV UCM)

    téma: Canisterapia a jej význam v sociálnych službách

    školiteľ: doc. PhDr. M. Dávideková, PhD.

2. miesto: Andrej Mikyška (FPV a MV UMB)

    téma: Hybridná vojna ako novodobý fenomén: Analýza protizápadnej propagandy

    školiteľ: Mgr. M. Šuplata, PhD.

3. miesto: Mátyás Szuri (KPEŠ FF UKF)     

    téma: Extrémizmus v nových médiách

    školiteľ: PhDr. M. Mlyneková, PhD.

 

Fakultu verejnej správy na súťaži reprezentoval víťaz fakultného kola, Bc. František Demeter s témou Poslanci obecného zastupiteľstva. Viac o fakultnom kole sa dozviete TU

Všetci účastníci získali vecné ceny, ktoré do súťaže venovala FVS UPJŠ v Košiciach s FSV UCM v Trnave. Prvé tri miesta boli zároveň ocenené ďalšími špeciálnymi cenami.


Posledná aktualizácia: 19.05.2019