UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Týždeň vedy a techniky

Podujatia pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Fakulte verejnej správy

 

1. názov podujatia: Dlhodobo nezamestnaní - dokáže im obec pomôcť?

 • typ podujatia: prednáška
 • začiatok podujatia: 24. 10. 2018 14:25 hod.
 • koniec podujatia: 24. 10. 2018 16:05 hod.
 • čas podujatia: 14:25 – 16:05
 • cieľová skupina: študenti (1. a 2. ročník Mgr. + záujemcovia)
 • stručný popis podujatia: prednáška zameraná na tému dlhodobo nezamestnaných a riešenia tohto problému zo strany samosprávy
 • organizátor: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy
 • kraj: Košický
 • okres: Košice
 • mesto: Košice
 • ulica: Popradská 66
 • PSČ: 040 11
 • miesto konania: miestnosť A 427, Fakulta verejnej správy, Popradská 66, Košice
 • webová stránka podujatia:  https://www.upjs.sk/fakulta-verejnej-spravy/

 

2. názov podujatia: Spravodlivosť vo verejnej správe

 • typ podujatia: prezentácia
 • začiatok podujatia: 05. 11. 2018    
 • koniec podujatia: 05. 11. 2018   
 • čas podujatia: 14:00 – 15:30
 • cieľová skupina: odborná verejnosť
 • stručný popis podujatia: Sprievodné podujatie pri príležitosti ukončenia projektu VVGS-2017-663 s názvom Spravodlivosť v organizáciách verejnej správy je prezentáciou výsledkov celoročného výskumu zameraného na skúmanie fenoménu spravodlivosti vo verejnej správe.
 • organizátor: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Katedra sociálnych štúdií
 • kraj: Košický
 • okres: Košice
 • mesto: Košice
 • ulica: Popradská 66
 • PSČ: 040 11
 • miesto konania: miestnosť PA3S10, Fakulta verejnej správy, Popradská 66, Košice
 • webová stránka podujatia: https://www.upjs.sk/fakulta-verejnej-spravy/kss/

 

3. názov podujatia: Finančná gramotnosť  ZRUŠENÉ

 • typ podujatia: workshop + interaktívna prednáška
 • začiatok podujatia: 6. 11. 2018
 • koniec podujatia: 6. 11. 2018
 • čas podujatia: 9:50 – 17:00
 • cieľová skupina: študenti (2. ročník Bc. + záujemcovia z vyšších ročníkov, ideálne posledné ročníky)
 • stručný popis podujatia: workshop (FQ testy) + interaktívna prednáška zamerané na finančnú gramotnosť
 • organizátor: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy
 • kraj: Košický
 • okres: Košice
 • mesto: Košice
 • ulica: Popradská 66
 • PSČ: 040 11
 • miesto konania: miestnosť P302 / A427, Fakulta verejnej správy, Popradská 66, Košice
 • webová stránka podujatia:  https://www.upjs.sk/fakulta-verejnej-spravy/

 

4. názov podujatia: Formy uskutočňovania obecnej samosprávy - teória, legislatíva, prax

 • typ podujatia: workshop  
 • začiatok podujatia: 3. 12. 2018
 • koniec podujatia: 3. 12. 2018
 • čas podujatia: 13:00 – 17:00
 • cieľová skupina podujatia: učitelia a doktorandi Katedra verejnoprávnych disciplín, učitelia iných katedier, pozvaní starostovia obcí
 • stručný popis podujatia: Obsahové zameranie podujatia sa viaže na dosiahnuté výsledky z riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0340/17 pod názvom "Formy uskutočňovania obecnej samosprávy". Podujatie bude zamerané hlavne na analýzu problémových miest (situácií) vo vzťahu teória - legislatíva - prax. 
 • Organizátor: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Katedra verejnoprávnych disciplín
 • kraj: Košický
 • okres: Košice
 • mesto/obec: Košice
 • ulica a číslo: Popradská 66
 • PSČ: 040 11
 • miesto konania: veľká zasadačka, Fakulta verejnej správy, Popradská 66, Košice 
Posledná aktualizácia: 05.11.2018