UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Študentská vedecká a odborná činnosť 2018/2019

 

Témy ŠVOČ 2018/2019

  • Dostupnosť / obsadenosť jednotlivých tém si študent overí na Referáte pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy: Tel. č. +421 55 234 5116, E-mail: jana.chmelova@upjs.sk   

Pokyny ŠVOČ 2018/2019

Prihláška ŠVOČ 2018/2019

Formulár posudku oponenta prác ŠVOČ 

Predná strana prác ŠVOČ

Výsledky fakultného kola ŠVOČ 2018/2019 NEW

Posledná aktualizácia: 25.03.2019