UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Študentská vedecká a odborná činnosť 2018/2019

 

Témy ŠVOČ 2018/2019

  • Dostupnosť / obsadenosť jednotlivých tém si študent overí na Referáte pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy: Tel. č. +421 55 234 5116, E-mail: jana.chmelova@upjs.sk   

Pokyny ŠVOČ 2018/2019

Prihláška ŠVOČ 2018/2019

Formulár posudku oponenta prác ŠVOČ 

Predná strana prác ŠVOČ

Výsledky fakultného kola ŠVOČ 2018/2019

Posledná aktualizácia: 25.09.2019