UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 788 36 14, +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail: fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Byrokracia verzus vedomostná organizácia v prostredí verejnej správy

Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Východoslovenská pobočka Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV a Katedra spoločenských vied Technickej univerzity v Košiciach

vás pozývajú na vedeckú konferenciu,
ktorá sa bude konať 14. 11. 2019.

Cieľ
Poskytnúť priestor odborníkom z oblasti verejnej správy, sociológie, psychológie, ekonómie, manažmentu a politológie za účelom interdisciplinárneho skúmania procesov byrokracie vs. vedomostnej organizácie v prostredí verejnej správy a transfer poznatkov a skúseností z oblasti behaviorálnej verejnej správy.

Tematické oblasti konferencie:

  • sociológia organizácie
  • psychológia práce
  • manažment ľudských zdrojov
  • verejná správa

 

Vedecký výbor:
prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD.

Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta

prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy

prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, Ph.D.
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied

prof. UEK dr. hab. Bogusz Mikula
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD.
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy

doc. Ing. PhDr. Stanislav Konečný, PhD. MBA
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy

doc. PhDr. Lenka Lachytová, PhD. MBA
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy

 

 

Rámcový program konferencie:

09:00 – 10:00 h – registrácia
10:00 – 10:15 h – otvorenie vedeckej konferencie
10:15 – 12:30 h – rokovanie
12:30 – 12:45 h – posterová sekcia
12:45 – 13:15 h – obedňajšia prestávka
13:15 – 15:00 h – rokovanie
15:00 – 15:15 h – coffee break
15:15 – 17:00 h – rokovanie

Jazyk konferencie: slovenský, český, poľský, anglický

 

Základné informácie

Registrácia a platba
Termín registrácie a zaslania abstraktu: do 31. októbra 2019

Zborník a šablóna príspevku

Kontakt

Možnosti ubytovania
 

 

Posledná aktualizácia: 05.10.2019