UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Základné informácie

Miesto konania: Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach, ul. Popradská 66

Typy prezentácie: prednáška a poster

Prednáška
Na prezentáciu príspevku je vyhradený čas 15 minút. Diskusia k príspevku prebehne na záver každej sekcie. K dispozícii bude notebook s dataprojektorom. Iné požiadavky, prosím, prekonzultujte s organizačným výborom vopred.

Poster
Na prezentáciu posterov budú pripravené panely s veľkosťou 80 cm šírka, 110 cm výška. Posterová sekcia bude prebiehať dopoludnia. Počas doby vyhradenej pre posterovú sekciu sa vyžaduje prítomnosť autora / autorky pri svojom posteri.

Konferenčné poplatky

uhradený do 20.09.2019 ......... 25 EUR
uhradený do 10.10.2019 ......... 35 EUR

V konferenčnom poplatku sú zahrnuté: účasť na odbornej časti podujatia, občerstvenie počas prestávok, konferenčné materiály, zborník.
Účastnícky poplatok je možné uhradiť iba bezhotovostne (podrobnejšie informácie nájdete v časti Registrácia).

Posledná aktualizácia: 08.07.2019