UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Registrácia a platba

Termín registrácie a zaslania abstraktu: do 20. septembra 2019

Pre účasť na konferencii je potrebné vyplniť registračný formulár. Pred jeho vyplnením vás prosíme o pozorné prečítanie nižšie uvedených informácií.

Pravidlo aktívnej účasti:
Každý autor môže prezentovať osobne najviac jeden príspevok v prednáškovej sekcii a jeden príspevok v posterovej sekcii.
Každý účastník môže byť spoluautorom neobmedzeného počtu príspevkov.
Ak sa nebudete môcť konferencie z nejakého dôvodu zúčastniť, máte možnosť poslať za seba kolegu.
Faktúry budú vystavené po zaplatení konferenčného poplatku (v EUR).

V rámci registrácie je možné objednať si obed. Poplatok za záväzne objednaný obed je potrebné uhradiť v hotovosti pri registrácii v deň konania konferencie.

Konferenčný poplatok:
uhradený do 20.09.2019 ......... 25 EUR
uhradený do 10.10.2019 ......... 35 EUR
V konferenčnom poplatku sú zahrnuté: účasť na odbornej časti podujatia, občerstvenie počas prestávok, konferenčné materiály, zborník.
Účastnícky poplatok je možné uhradiť iba bezhotovostne.


Informácie potrebné pre bezhotovostnú úhradu konferenčného poplatku:
Názov banky: Štátna pokladnica
IBAN: SK5881800000007000086002
SWIFT (BIC): SPSRSKBA

Posledná aktualizácia: 09.07.2019