UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Kontakt

Organizačný výbor

PhDr. Eliška Župová, PhD. – predsedníčka organizačného výboru
Mgr. Denisa Rovenská, PhD.
Mgr. Iveta Jeleňová, PhD.
Mgr. Gizela Brutovská, PhD.
PhDr. Daniela Hrehová, PhD.

E-mail: fvs-konfer_byro-vedo@upjs.sk

Posledná aktualizácia: 08.07.2019