UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Týždeň vedy a techniky na Fakulte verejnej správy

Podujatia pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Fakulte verejnej správy

Názov podujatia:
Rada pre štátnu službu ako nezávislý koordinačný a monitorovací orgán na ochranu princípov štátnej služby (postavenie, činnosť, pôsobnosť)

 • typ podujatia: workshop
 • začiatok podujatia: 5.11. 2019
 • koniec podujatia: 5.11. 2019
 • čas podujatia: 10:00 – 11:30
 • cieľová skupina podujatia: študenti FVS, pedagogickí zamestnanci FVS, odborná verejnosť
 • stručný popis podujatia:
  Workshop je tematicky orientovaný na postavenie a činnosť Rady pre štátnu službu ako nezávislého a monitorovacieho orgánu na ochranu princípov štátnej služby. Témou bude aj oboznámenie účastníkov podujatia s podnetmi od občanov a štátnych zamestnancov, ktorými sa Rada zaoberá, ako aj etika v štátnej službe.
  Program prednášok:
  1. Postavenie Rady pre štátnu službu, jej zloženie a pôsobnosť - JUDr. Pavol Tkáč
  2. Porovnanie postavenia Rady pre štátnu službu a Úradu pre štátnu službu - Ing. Ľuboš Pastor
  3. Vybavovanie podnetov občanov a štátnych zamestnancov na porušenie princípov štátnej služby - Mgr. Anna Ištoková
  4. Správa o stave štátnej služby na Slovensku za rok 2018 - doc. Ing. Daniela Zemanovičová, CSc.
  5. Etika v štátnej službe - doc. Ing. Daniela Zemanovičová, CSc.
 • organizátor: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Katedra verejnoprávnych disciplín
 • spoluorganizátor: Rada pre štátnu službu
 • kraj: Košický
 • okres: Košice
 • mesto/obec: Košice
 • ulica a číslo: Popradská 66
 • PSČ: 040 11
 • miesto konania: miestnosť – Poslucháreň na prízemí, Fakulta verejnej správy, Popradská 66, Košice
 • webová stránka podujatia

 

Názov podujatia:
Tvorba rozpočtu v samospráve nadväznosti na proces verejného obstarávania

 • typ podujatia: prednáška + diskusia
 • začiatok podujatia: 5.11. 2019
 • koniec podujatia: 5.11. 2019
 • čas podujatia: 13:30 – 14:30
 • cieľová skupina podujatia: verejnosť, odborná verejnosť
 • stručný popis podujatia: Príprava rozpočtu v samospráve je zložitým procesom, do ktorého vstupuje niekoľko premenných faktorov. V závislosti od zákonných a finančných možností tej-ktorej samosprávy je spracovanie návrhu rozpočtu len zlomkom celého administratívno-politického procesu. Od procesnej kontroly návrhu rozpočtu, nastavenia procesov verejného obstarávania, prednesenie návrhu až po jeho schválenie v zastupiteľstve, je v každom z týchto krokov možná jeho zmena. Každá takáto zmena vyvoláva kauzálny nexus a vracia celý proces prípravy na začiatok.
 • organizátor: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy
 • spoluorganizátor: Mestská časť Košice – Západ, Oddelenie rozvoja
 • kraj: Košický kraj
 • okres: Košice
 • mesto/obec: Košice
 • ulica a číslo: Popradská 66
 • PSČ: 041 11
 • miesto konania: poslucháreň PA0P1, Fakulta verejnej správy, Popradská 66, Košice
 • webová stránka podujatia

 

Názov podujatia:
Modernizácia verejnej správy

 • typ podujatia: workshop v slovenskom a anglickom jazyku
 • začiatok podujatia: 6. 11. 2019
 • koniec podujatia: 6. 11. 2019
 • čas podujatia: 13:00 – 15:00
 • cieľová skupina podujatia: zahraniční študenti, študenti FVS a príbuzných odborov, doktorandi, vyučujúci a odborná verejnosť
 • stručný popis podujatia: Cieľom podujatia bude poukázať na to, ako by mohla vyzerať verejná správa v dnešnej dobe, ako vyzerá moderná verejná správa, čo si pod týmto pojmom predstavujeme a porovnanie so systémom verejnej správy v zahraničí. Táto aktivita je vytvorená v snahe podnietiť vedecké a kritické myslenie študentov pre ich ďalší rozvoj.
 • organizátor: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy
 • kraj: Košický
 • okres: Košice
 • mesto/obec: Košice
 • ulica a číslo: Popradská 66
 • PSČ: 041 11
 • miesto konania: poslucháreň PA0P1, Fakulta verejnej správy, Popradská 66, Košice
 • webová stránka podujatia: https://www.upjs.sk/fakulta-verejnej-spravy/

 

Názov podujatia:
Byrokracia verzus vedomostná organizácia v prostredí verejnej správy

 • typ podujatia: vedecká konferencia
 • začiatok podujatia: 14. 11. 2019
 • koniec podujatia: 14. 11. 2019
 • čas podujatia: 09:00 – 16:00
 • cieľová skupina podujatia: odborná verejnosť
 • stručný popis podujatia: Vedecká konferencia, ktorej cieľom je poskytnúť priestor odborníkom z oblasti verejnej správy, sociológie, psychológie, ekonómie, manažmentu a politológie za účelom interdisciplinárneho skúmania procesov byrokracie vs. vedomostnej organizácie v prostredí verejnej správy a transfer poznatkov a skúseností z oblasti behaviorálnej verejnej správy.
 • organizátor: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Katedra sociálnych štúdií
 • kraj: Košický
 • okres: Košice
 • mesto/obec: Košice
 • ulica a číslo: Popradská 66
 • PSČ: 041 11
 • webová stránka podujatia

Posledná aktualizácia: 29.10.2019