UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Granty VEGA - rok 2019

Označenie Názov Zodpovedná osoba Dotácia
2/0068/19 Postoje voči migrantom v sociálnopsychologických kontextoch Jeleňová Iveta, Mgr., PhD. 1 966
1/0367/19 Kompetencie obecnej samosprávy a podiel štátu na ich uskutočňovaní Vernarský Martin, doc. JUDr., PhD. 6 289
1/0153/18 Evaluácia výkonnosti regionálnej samosprávy v kontexte jej vplyvu na ekonomické a sociálne faktory rozvoja regiónov v Slovenskej republike Bobáková Viktória, prof. Ing., CSc. 1 271
1/0302/18 Inteligentné mestá ako spôsob implementácie konceptu trvalo udržateľného rozvoja miest Slovenskej republiky Čepelová Anna, doc. Ing., PhD. 2 224
1/0757/17 Verejná správa ako poskytovateľ verejných služieb sociálneho štátu – využitie zahraničných skúseností pre reformy v Slovenskej republike Konečný Stanislav, doc. PhDr. Ing., PhD., MPA 2 211
Posledná aktualizácia: 04.11.2019