UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Týždeň vedy a techniky 2020 na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach

Názov podujatia:
Moderné formy vzdelávania v čase pandémie Covid-19

 • typ podujatia: e-workshop
 • začiatok podujatia: 9.11. 2020
 • koniec podujatia: 9.11. 2020
 • čas podujatia: 13:00 – 14:00
 • cieľová skupina podujatia: odborná verejnosť
 • stručný opis podujatia:
  Prezentácia skúseností, príležitostí a hrozieb moderných metód výučby v dištančnej forme výučby na vysokých školách.
 • organizátor: Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach
 • miesto konania: online podujatie

Názov podujatia:
Priestupkové konanie v aplikačnej praxi

 • typ podujatia: prednáška
 • začiatok podujatia: 10.11. 2020
 • koniec podujatia: 10.11. 2020
 • čas podujatia: od 9:00 hod.
 • cieľová skupina podujatia: odborná verejnosť, študenti
 • stručný opis podujatia:
  V rámci prednášky sa odborník z odd. bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií krajského dopravného inšpektorátu KR PZ v Košiciach (odvolací správny orgán) bude venovať priestupkovému konaniu s prioritou priestupkov na úseku dopravy a cestnej premávky. Zameria sa na postup príslušníkov Policajného zboru pri riešení dopravných priestupkov v blokovom konaní a postup správnych orgánov v rozkaznom a neskrátenom správnom konaní.
 • organizátor: Katedra verejnoprávnych disciplín Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach

Názov podujatia:
Potenciál inovatívnych foriem rozvoja aktívneho občianstva

 • typ podujatia: online beseda
 • začiatok podujatia: 11. 11. 2020
 • koniec podujatia: 11. 11. 2020
 • čas podujatia: 12:30 – 13:30
 • cieľová skupina podujatia: odborná verejnosť, študenti FVS, členovia KVPaTVS
 • stručný opis podujatia: Online beseda zameraná na prepojenie medzi spoločenskými vedami a modernými informačno-komunikačnými technológiami. Pozornosť je sústredená na spojitosť medzi verejnou správou a inovatívnymi technológiami za účelom rozvoja aktívneho občianstva v súvislosti aj s aktuálnou spoločenskou a ekonomickou situáciou. 
 • organizátor: Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach
 • miesto konania: online podujatie v MS Teams

Názov podujatia:
Sociálne podniky ako "liek" na nezamestnanosť?

 • typ podujatia: prednáška spojená s besedou
 • začiatok podujatia: 11. 11. 2020
 • koniec podujatia: 11. 11. 2020
 • čas podujatia: 13:30 - 15:00
 • cieľová skupina podujatia: verejnosť a mládež (študenti FVS v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia)
 • stručný opis podujatia:
  Prednášku o potencionalitách sociálnych podnikov, ktoré by mohli riešiť situáciu súvisiacu so sťaženým prístupom na trh práce znevýhodneným a zraniteľným osobám bude viesť expertka Regionálneho centra sociálnej ekonomiky v Košiciach. Témy besedy sú: založenie a vznik sociálneho podniku, finančná podpora a výhody, problémy a dobrá prax.
 • organizátor: Katedra sociálnych štúdií Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Posledná aktualizácia: 10.11.2020