UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Študentská vedecká odborná činnosť 2019/2020

Informácia o výsledkoch fakultného kola ŠVOČ (ak. rok 2019/2020) NOVÉ!

 

 

Témy ŠVOČ 2019/2020
Dostupnosť/obsadenosť jednotlivých tém si overte na Referáte pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium:
Tel. č. +421 55 234 5117
E-mail: viera.bacikova@upjs.sk   

Pokyny ŠVOČ pre fakultné kolo v akademickom roku 2019/2020
Prihláška ŠVOČ 2019/2020
Formulár posudku oponenta prác ŠVOČ
Predná strana prác ŠVOČ

Posledná aktualizácia: 12.11.2020