UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

Časopis Verejná správa a spoločnosť

 

Obsah čísel:
2000                1-2
2001                1
2001                2
2003                1-2
2004                1-2
2005                1-2
2006                1-2
2007                1
2007                2
2008                1-2
2009                1
2009                2
2010                1
2010                2
2011                1
2011                2
2012                1
2012                2

2013                1

2013                2

2014                1