UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Absolventi – hodnotenie uplatniteľnosti a spokojnosti so štúdiom

Univerzita a jej fakulty realizujú dotazníkový prieskum o uplatnení absolventov univerzity v praxi s cieľom užšieho prepojenia štúdia s trhom práce. Informácie získava univerzita aj v spolupráci s príslušnými štátnymi inštitúciami, pravidelne sleduje a každoročne vyhodnocuje zamestnanosť a uplatniteľnosť svojich absolventov.

Posledná aktualizácia: 26.02.2018