UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Prehľad bilaterálnych zmlúv v akademickom roku 2014/2015

 

Prehľad bilaterálnych zmlúv v akademickom roku 2014/2015
Univerzita Krajina Typy mobilít Stupne štúdia
Panteion University of Athens Grécko štúdium, výučba Bc., Mgr.
University of Bayreuth Nemecko štúdium, výučba, školenie Bc., Mgr.
National University of Public Service  Maďarsko štúdium, výučba, školenie Bc., Mgr.
Witelon University in Legnica Poľsko štúdium, stáž, výučba, školenia Bc., Mgr.
Katolicki Uniwrsytet Lubelski Jana Pawla II., Lublin Poľsko štúdium, výučba Bc., Mgr.
Slezská univerzita v Opave Česká republika štúdium, výučba, školenie Bc., Mgr.
Technická univerzita v Ostrave Česká republika štúdium, výučba, školenie Bc., Mgr.
Adnan Menderes University Turecko štúdium, výučba, školenie Bc., Mgr.
Sheffield Hallam University Veľká Británia štúdium, výučba, školenie Bc., Mgr.

 

 

Posledná aktualizácia: 02.10.2014