UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Výberové konanie 2018/2019

II. kolo výberového konania na študentskú mobilitu Erasmus+ v akademickom roku 2018/2019

Prihlášky do druhého kola výberového konania na Erasmus+ štúdiumstáž je možné podávať priebežne, a to najneskôr do 21. 05. 2018.

 

Informácie k mobilite Erasmus+ štúdium

Možnosť vycestovať od druhého roku bakalárskeho štúdia.

3 – 12 mesiacov pre všetky stupne VŠ vzdelávania.

Každý študent súhrne max. 12 mesiacov v každom stupni VŠ vzdelávania.  

Partnerské univerzity pre Erasmus+ štúdium. 

Ďalšie informácie

 

Informácie k mobilite Erasmus+ stáž

2 – 12 mesiacov pre všetky stupne VŠ vzdelávania.

Každý študent súhrne max. 12 mesiacov v každom stupni VŠ vzdelávania.

Aj absolventská stáž, a to do 1 roka od ukončenia štúdia, pričom výberové konanie musí byť absolvované ešte počas štúdia.  

Obdobie realizácie pre akademický rok 2018/2019 je 1.6.2018 – 30.5.2019.

Potrebné doložiť e-mailovú komunikáciu s inštitúciou o predbežnom akceptovaní študenta a predpokladanom termíne absolvovania stáže.  

Ďalšie informácie

 

Potrebné doklady na prihlásenie sa do výberového konania:

Prihláška štúdium

Prihláška stáž

Životopis v slovenskom a anglickom jazyku

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuje:

PhDr. Miroslav Fečko, PhD.
Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy

Tel.: +421557883654
E-mail: miroslav.fecko@upjs.sk 

 

Posledná aktualizácia: 16.05.2018