UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 788 36 14, +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail: fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Double Degree

Double Degree – dvojitý diplom platný v Českej republike a Slovenskej republike

 

Aktuálni študenti 1. roku bakalárskeho študijného programu „verejná správa“ môžu získať dvojitý diplom za splnenia týchto podmienok:

  1. Absolvujú úspešne 1. rok štúdia na Fakulte verejnej správy,
  2. Prihlásia sa do výberového konania na študijný pobyt na Metropolitnú univerzitu v Prahe tak, že podajú žiadosť na študijné oddelenie fakulty študovať na Metropolitnej univerzite po absolvovaní 1. roku štúdia (najneskôr do 25.6.2018 - vrátane)
  3. Vybraní budú dvaja študenti, ktorí získajú možnosť študovať v dennej forme študijné predmety v plnom rozsahu akceptovateľné na Fakulte verejnej správy, a tým absolvujú druhý ročník bakalárskeho študijného programu „verejná správa“,
  4. Počas akademického roka 2018/2019 je študent povinný získať na Metropolitnej univerzite Praha  najmenej 60 kreditov,
  5. Tretí rok štúdia budú študenti absolvovať opäť na Fakulte verejnej správy,
  6. Finančné prostriedky na študijný pobyt v Prahe môžu študenti získať tak, že sa prihlásia do II. kola výberového konania na študentskú mobilitu Erasmus + pre ak. r. 2018/2019 . Prihlášky do druhého kola možno podávať už teraz, najneskôr však do 21.5.2018 (informácie o náležitostiach prihlášky na študentskú mobilitu nájdete TU)
Posledná aktualizácia: 15.05.2018