UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Výberové konanie 2020/2021

 

Pozor Zmena! 

Prosíme záujemcov o zahraničné mobility, aby svoje prihlášky odovzdali najneskôr do 16.3.2020, 12:00 vo forme scanu e-mailom na adresu: 

  • miroslav.fecko@upjs.sk
  • jana.chmelova@upjs.sk  

Všetci študenti, ktorí už prihlášky fyzicky odovzdali, nemusia prihlášky zasielať opakovane. O ďalšom postupe budeme záujemcov individuálne informovať.

 

Informačný seminár Erasmus+ štúdium a stáž 2020/2021: 18. 02. 2020 o 14:00, PA1S02

Výberové konanie Erasmus+ štúdium a stáž 2020/2021: 12. 03. 2020 o 15:00, PA1S02   

 

Prihlášky do výberového konania na Erasmus+ štúdium a stáž je možné podávať priebežne, a to najneskôr do času konania výberového konania.  

 

Informácie k mobilite Erasmus+ štúdium

- možnosť vycestovať od druhého roku bakalárskeho štúdia

- trvanie 3 – 12 mesiacov pre všetky stupne VŠ vzdelávania

- každý študent súhrne max. 12 mesiacov v každom stupni VŠ vzdelávania

- študenti, ktorí sa zúčastňujú mobility počas štátnicového ročníka, musia mobilitu ukončiť pred štátnicami 

- študent musí na zahraničnej univerzite získať minimálne 20 ECTS kreditov za semester 

Partnerské univerzity pre Erasmus+ štúdium

Ďalšie informácie

 

Informácie k mobilite Erasmus+ stáž

- trvanie 2 – 12 mesiacov pre všetky stupne VŠ vzdelávania

- každý študent súhrne max. 12 mesiacov v každom stupni VŠ vzdelávania

- potrebné doložiť e-mailovú komunikáciu s inštitúciou o predbežnom akceptovaní študenta a predpokladanom termíne absolvovania stáže

- stáž pre absolventov, a to do 1 roka od ukončenia štúdia, pričom výberové konanie musí byť absolvované ešte počas štúdia

- stáž v oblasti "digitálnych zručností" 

Ďalšie informácie

 

Potrebné doklady na prihlásenie sa do výberového konania:

Prihláška štúdium

Prihláška stáž

Životopis v slovenskom a anglickom jazyku

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuje:

PhDr. Miroslav Fečko, PhD.
Prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj
Tel. č. +421 55 234 5154
E-mail: miroslav.fecko@upjs.sk   

Ing. Jana Chmelová
Referát pre zahraničné vzťahy a rozvoj
Tel. č. +421 55 234 5116
E-mail: jana.chmelova@upjs.sk   

 

Posledná aktualizácia: 11.03.2020