UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Kompetenzaufbau für eine wirkungsorientierte Steuerung in kleinen und mittleren Kommunen (KoWiSt)

Názov projektu: Kompetenzaufbau für eine wirkungsorientierte Steuerung in kleinen und mittleren Kommunen (Budovanie kompetencií pre efektívne riadenie v malých a stredne veľkých obciach)

Skratka projektu: KoWist

Koordinátori projektu na UPJŠ: doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.,  PhDr. Miroslav Fečko, PhD.

Koordinátor projektu:  Hochschule Harz – Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Germany

Projektoví partneri:

  • Hochschule Harz (Nemecko)
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy (Slovensko)
  • Fachhochschule Kärnten (Rakúsko)
  • Berner Fachhochschule (Švajčiarsko)
  • EURAC - Europäische Akademie Bozen (Taliansko)

Trvanie: 09/2015 - 08/2018

Web:

Cieľ/anotácia: Hlavným cieľom projektu je zlepšiť vyučovací a výcvikový proces v administratívnych vedách prostredníctvom rozvoja platformy nadnárodného štúdia a výučby pre manažment malých a stredne veľkých obcí na základe dosiahnutých výsledkov.

 

Posledná aktualizácia: 24.03.2020